E-poe müügitingimused

Xboard OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 14026256, KMKR: EE101867472 ja klient, kes vormistab Xboard.ee e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

 1. Tingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Xboard.ee e-poe Klientide ja Teenuse osutaja XBOARD OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Xboard.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

1.5. Xboard.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus. E-poe müügitingimused saadetakse kliendile koos tellimuse infoga e-mailile peale tellimuse sooritamist.

1.6. Kõik tooted Xboard.ee e-poes on mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote info juures pole kirjutatud teisiti.

 1. Hinnakiri

2.1. Xboard.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%

2.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarnimisviisist lisanduda ka transpordihind, mida kuvatakse ostu vormistamisel. Võimaliku transporditasu suurus eurodes kuvatakse iga toote juures eraldi.

2.4. Arvel kajastuvad hinnad käibemaksuta, käibemaksuta kogusumma on lisatud eraldi reana

 1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil Klient on klikkinud lingile “LISA OSTUKORVI”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu on võimalik muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks valige sobiv makseviis ja transpordiviis ning klikkige nupule „Vormista tellimus”.

3.3. Ostu sooritamiseks peab Klient sisestama korrektsed isikuandmed.

3.4. Tellimuse vormistamisel valib Klient kohaletoimetamisviisi „OMNIVA PAKIAUTOMAAT“ ja talle kuvatakse lõplik transpordimaksumus ostukorvis

3.5. Tellimuse tasumisel  valib Klient makseviisi. Valitud makseviisi juurde suunatakse peale tellimuse vormistamise lõpetamist.

3.6. Enne „Vormista  tellimus“ nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimusele lisada omapoolseid märkuseid kauplejale edastamiseks.

3.7. Peale tellimuse vormistamise lõpetamist saadetakse tellimuse koopia koos e-poe müügitingimustega kliendile e-maili teel.

3.8. Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma Xboard.ee e-poe klienditeenindusega

3.9. Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on 1 tööpäeva jooksul tasunud  100% tasumisele kuuluvast summast XBOARD OÜ arvelduskontole EE917700771001969372 AS LHV PANK, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus ja arve tühistatakse, kui Klient ei ole 1 tööpäeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

 1. Toodete kohaletoimetamine

4.1. Pärast Lepingu jõustumist saadetakse Kliendile tellitud toode 2-4 päeva jooksul, vastavalt punktile 3.4. Kliendi poolt valitud „OMNIVA PAKIAUTOMAAT-i“ ning pärast seda kui tasutud on 100% tellimuse maksumusest ja tellimuse laekumine on XBOARD OÜ arveldusarvele saabunud.

4.2. Kui toode on “ETTETELLIMISEL, peab arvestama kuni 4-7 tööpäevase perioodiga, mille jooksul toode transporditakse kesklaost Xboard.ee lattu.

 1. Lepingust taganemine

5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Xboard.ee e-poe klienditeenindusele teatama.

5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist) võtma ühendust Xboard.ee e-poe klienditeenindusega ning tagastama toote/tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis.

5.3. Tellimuse tühistamisel punktis punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.5. sätestatud juhtudel.

5.4. Kauba tagastamisega seotud tagastuskulude suurus ja tagastamise viis  lepitakse Teenuse osutajaga eraldi kokku, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

5.5. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

 1. Garantiitingimused

6.1. Garantii katab kõik defektid, mis ilmnevad XBOARDi ja sellega kaasneva laadija heaperemehelikul- ja Tootejuhendi kasutustingimuste nõuetekohasel täitmisel garantiiperioodi jooksul. Garantiiperioodi loetakse kehtivaks ostukuupäevast.

6.2. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud toote mehaanilistest vigastustest (s.h. vedeliku/niiskuskahjustustest), toote mitteotstarbelisest kasutamisest või loomulikust kulumisest.

6.3. Kui tootel ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade müüja hooldusse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.

6.4. Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku/niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab toode garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras. Müügihetkele järgneva esimese kuue kuu jooksul on veatuvastamine kliendile tasuta. Edaspidi on vedeliku- ja/või mehaanilisest kahjustusest põhjustatud vea puhul Xboard OÜ-l õigus lisada tarbija arvele veatuvastamise tasu. Veatuvastamise tasu on €35.

6.5. Vedeliku/niiskus- ja/või mehaanilise kahjustusega tootele tehtud remondi- ja hooldustöödel puudub garantii ja tööde eest võetud raha ei tagastata.

Tootegarantii kaotab kehtivuse kui:

 • Toote eelneval remontimisel on kasutatud müüja poolt mittevolitatud teeninduspunkte
 • Tootel tuvastatakse mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud) või vedeliku/niiskuskahjustus.

Garantii ei laiene:

 • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • ekspluatatsioonihäiretele ja –vigastustele, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse (praod, mõlgid, kriimustused jms.) tagajärjel või toote sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms. poolt;
 • loomulikul teel kuluvatele seadmetele ja nende osadele;
 • tootele, mida on ise remonditud või on seda teinud mittevolitatud isik või teenindus;
 • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele
 • seadme puhastusele
 • seadme kasutamise väljaõppele
 • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
 • häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure)
 • häiretele, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku, elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
 • tootele ja detailidele, mille kontrollkleebised, seerianumbrid või markeeringud on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • ekspluatatsioonihäiretele ja füüsilistele vigastustele, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
 • ebaolulistele vigadele või kõrvalekalletele seadme omadustes, mis on seadme väärtuse ja sihipärase kasutamise jaoks tähtsusetud;

6.6. Tehasepoolne aastane garantii katkeb kui ei ole järgitud XBOARDi ning selle laadija tooteinstruktsiooni ja nõuetekohast kasutamist.
Vee- ja niiskusekahjustused, samuti põrutusest-, kukkumistest ja muudest tootekahjustustest tulenevad vead ei kuulu garantii alla (sh. tänava äärekividelt alla- ja pealesõidud). Rehvikulumine ja –torked ei kuulu garantii alla.
XBOARDi- ja selle laadija lahtimonteerimisel ja/või modifitseerimisel kaotab XBOARD ning selle laadija garantii. Akule, mootorile ja akulaadijale kehtib 6 kuuline garantii.
Garantii kaotab kehtivuse kui defekti avastamisest sõltumata on Xboardi edasi kasutatud. Voolukõikumistest, üle- või alapingest laadimisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

 1. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.

7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

Head XBOARDi kasutamist!

XBOARD OÜ
reg.nr. 14026256
Aadress  KADAKA TEE 7, TALLINN 129115

plukashE-poe müügitingimused