Amet hoiatab: tasakaaluliikur võib süttida või anda elektrilöögi

Kommentaarid puudu

Viimasel ajal on populaarsust kogunud tasakaaluliikurite tellimine internetipoodidest, eriti Aasia päritolu internetipoodidest, kuid tuleb veenduda, et liikurid vastaksid Euroopa Ühenduse nõuetele, rõhutab tehnilise järelevalve amet.

Peamised probleemid Euroopa Ühendusse imporditud tasakaaluliikuritega on seotud nende laadijatega, näiteks on tuvastatud elektrilöögi riske adapteritest, kuna ülelöögivahemikud on ebapiisavad. Samuti on leitud turult puuduva automaatse laadimise katkestiga tooteid, mis tekitab süttimisohtu. Üsna levinud probleemid on vastavusdeklaratsiooni puudumine ja ebapiisav märgistus.

Tasakaaluliikur on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuv isetasakaalustuv sõiduk, mida kasutatakse jalavaeva vähendamiseks.

Mida tähele panna?

Internetipoest tellimise korral tuleb veenduda, et seade oleks märgistatud vastavusmärgiga CE, kaasas oleks tootja koostatud vastavusdeklaratsioon ning kasutusjuhend. Nõuetele mittevastavaid tasakaaluliikureid ei lubata Eesti ega EÜ turule ja tollis kinnipeetud seadmete ostjad võivad halvemal juhul kaotada kogu tehingusse pandud raha, hoiatab amet.

CE märgita ja vastavusdeklaratsioonita tasakaaluliikurite müüjad võtavad müügikeelu, klientidelt tagasiostmise nõude ja muude ebameeldivate sanktsioonide riski.

Milles soovitab tehnilise järelevalve amet enne tasakaaluliikuri internetipoest ostmist veenduda?

Tasakaaluliikuril olev märgistus (vastavusmärk CE, mudel ja andmed tootja kohta) peab olema identne vastavusdeklaratsioonis toodud andmetega.

Tasakaaluliikurile peavad olema lisatud olulised hoiatused (näiteks, et sõiduk on kasutamiseks alates 12. eluaastast ja kehakaalust 20 kg).

Tasakaaluliikuril peab olema ühes EÜ liikmesriigi keeles koostatud kasutusjuhend, millele tuleb sõiduki Eestis turustamise korral teha tõlge eesti keelde.

Tasakaaluliikuri nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks tuleb müüjalt küsida fotosid sõiduki (mitte pakendi) märgistusest ja paluda saata koopia vastavusdeklaratsioonist.

Oluline on teada ka seda, et tasakaaluliikureid tuleb kasutada vastavalt liiklusseaduses sätestatud nõuetele. Liikluses kasutatavatel tasakaaluliikuritel peavad olema signaalkell, helkurid, spidomeeter ja iseeneslikku liikumist takistav seade. Tasakaaluliikuriga sõitmisel tuleb kasutada kiivrit, põlvekaitsmeid, küünarnukikaitsmeid ja muid tootja juhistes toodud isikukaitsevahendeid. Liiklusseadusest tulenevate nõuete kohta saab lisainfot maanteeametilt.

Allikas: http://www.aripaev.ee/uudised/2016/05/21/tehnilise-jarelevalve-amet-hoiatab-tasakaaluliikur-voib-suttida-voi-anda-elektriloogi

plukashAmet hoiatab: tasakaaluliikur võib süttida või anda elektrilöögi